Postęp prac przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej

W ostatnim czasie zakończone zostały sprawdzenia lokalne funkcjonalności stacji i rozpoczęte zostały sprawdzenia obsługi stacji zdalnie za pośrednictwem Systemu Sterowania i Nadzoru z ośrodkami Regionalnego Centrum Nadzoru oraz Okręgowej Dyspozycji Mocy.

Równolegle prowadzone są prace odbiorowe wykonanych etapów z Inwestorem zastępczym PSE Inwestycje. Planowany termin zakończenia tych prac to połowa września. Po ich zakończeniu nastąpi przełączenie stacji na nowo wybudowane elementy.


‹ Powrót do aktualności