Postęp prac przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki

W ostatnim czasie na budowie projektu „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki” zakończono montaż obwodów pierwotnych w polach 1, 6, 7, 8 R220kV, pola nr 6 R110kV oraz montaż obwodów wtórnych w polach 1, 6, 7, 8 R 220kV. Zakończono także montaż uziemienia w polach 1, 7, 8 oraz częściowo w polach 2 R220kV i 6 R110kV, a następnie zgłoszono do odbioru etap nr 8 zadania „dostawa i montaż przewodu OPGW relacji Glinki –Police”.
Przeprowadzono także próby szczelności klatki zraszaczowej dla stanowiska AT2. W trakcie budowy są drogi wewnętrzne oraz ogrodzenie zewnętrzne.


‹ Powrót do aktualności