Postęp prac przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki

W ostatnim czasie dla obwodów pierwotnych wykonano montaż aparatury i konstrukcji w polu nr 6 i 7 R220kV, zrealizowano również oszynowanie górne w polu nr 2 pomiędzy bramką liniową a systemową R220kV.
Obecnie wykonywana jest siatka uziemiająca dla rozdzielni R220kV oraz w polu nr 6 rozdzielni 110kV.
Realizowane są również prace na stacjach powiązanych związane z uruchomieniem łączności.
Trwają też prace związane z: montażem obwodów wtórnych dla pól 6 i 7 R220kV, oraz obwodów ogólnostacyjnych; budową instalacji ppoż dla stanowiska AT2; budową docelowego ogrodzenia zewnętrznego; budową wewnętrznych dróg na terenie stacji; modernizacją istniejących kanałów kablowych oraz przyłączem wodno-kanalizacyjnym.


‹ Powrót do aktualności