Postęp prac przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy na terenie stacji zamontowano konstrukcje wysokie bramek w polach 7, 8, 9, 10. Zamontowano również aparaturę pierwotną w polach 1, 7 i 8 rozdzielni 220kV oraz zakończono prace w zakresie aparatury pierwotnej pola nr 6 rozdzielni 110kV wraz z oszynowaniem. Wykonano kanały kablowe dla pól 1 i 8 rozdzielni 220kV oraz pola nr 6 rozdzielni 110kV.
Obecnie trwa montaż fundamentów pod konstrukcje niskie w polu nr 6 oraz montaż konstrukcji bramki w polu nr 2. Trwają również prace montażowe w rozdzielni potrzeb własnych.


‹ Powrót do aktualności