Porozumienie dla inwestycji

21 stycznia Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele władz samorządu lokalnego podpisali z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A list intencyjny w sprawie współpracy przy modernizacji i rozbudowie kluczowej dla bezpieczeństwa Regionu infrastruktury elektroenergetycznej.

Projekt rozbudowa

PSE S.A, jako Operator Systemu Przesyłowego jest odpowiedzialny za ciągłość dostaw energii elektrycznej w całym kraju, stąd też realizuje zakrojony na szeroką skalę program inwestycyjny, którego istotną składową jest modernizacja istniejącej infrastruktury stacyjnej i sieciowej na Pomorzu Zachodnim. Do osiągnięcia tego statutowego celu konieczne jest stworzenie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego. Ścisła współpraca na trzech poziomach – inwestor/wykonawca – województwo – lokalny samorząd jest gwarantem terminowej realizacji zadań, będących częścią wieloelementowej układanki, jaką jest krajowy system elektroenergetyczny.

Nie tylko region

Inwestycje na Pomorzu to część ponadregionalnej strategii, przewidującej zwiększenie możliwości przesyłowych, dla energii wyprowadzanej z nowych źródeł konwencjonalnych – bloki gazowo-parowe w Elektrowni Pomorzany, Elektrociepłownia Gorzów, jak i źródeł odnawialnych – farm wiatrowych, dla których Zachodniopomorskie jest idealną lokalizacją.

Rozbudowa infrastruktury przesyłowej stwarza korzystne warunki dla eksportu energii elektrycznej i zacieśniania transgranicznej współpracy z Niemcami, w przypadku sytuacji awaryjnych po obu stronach Odry.

Nowoczesna, gwarantująca ciągłość dostaw sieć elektroenergetyczna to szansa na miejsca pracy w atrakcyjnych inwestycjach w odnawialne źródła energii, wpisujących się w realizowaną przez PSE S.A strategię zrównoważonego rozwoju.


‹ Powrót do aktualności