O inwestycji

Inwestycja obejmuje całkowitą przebudowę stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki, zlokalizowanej przy ul. Szosa Polska w Szczecinie w woj. zachodniopomorskim (patrz mapa lub GPS 53°30’00.1″N 14°34’53.3″E).


glinki_slonce

Prace obejmują m.in.:

  • demontaż dotychczasowej aparatury stacyjnej,
  • przebudowę budynku stacji,
  • przebudowę kanałów kablowych,
  • podłączenie i uruchomienie nowej aparatury stacyjnej,
  • stworzenie infrastruktury przeciwpożarowej, przeciwdeszczowej i kanalizacyjnej.

Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych.


Finansowanie inwestycji

Inwestycja „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki” finansowana jest w całości ze środków własnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A (PSE S.A).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne są operatorem systemu przesyłowego, świadcząc usługi przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).