1. Czy prace związane z przebudową stacji będą wykraczały poza jej teren?

Prace prowadzone będą na terenie stacji, jedyne odstępstwo dotyczy wymiany przewodów linii napowietrznej, istniejącej od wielu w tym samym miejscu, zlokalizowanej na terenach niezamieszkanych (las) w odległości ok. 1 km od najbliższych zabudowań.