3. Czemu służy modernizacja stacji?

Inwestycja zagwarantuje aglomeracji szczecińskiej poprawę warunków zasilania, a przede wszystkim pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do regionów połączonych ze stacją Glinki liniami 110 kV. Modernizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ na Pomorzu Zachodnim oprócz znacznej liczby odbiorców indywidualnych zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. Pewność stabilnych dostaw energii elektrycznej jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność regionu – stabilne zasilanie jest bowiem, obok infrastruktury drogowej, warunkiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i zachęci nowych inwestorów.