6. Czy przebudowa stacji będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji mają charakter typowo budowlany. Jedyną dodatkową uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu – koparki, wywrotki itp. Jednakże hałas ten nie powinien być większy niż ze znajdującej się obok ulicy Szosa Polska.