4. Czy podczas budowy będą przerwy w dostawach prądu?

Nie – mimo dużej skali przedsięwzięcia wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji Glinki zostanie zapewnione stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii – mieszkańców i zakładów pracy.