Prace nad rozbudową rozbudową napowietrznej rozdzielni 220 kV

Aktualnie na terenie stacji trwa rozbudowa napowietrznej rozdzielni 220kV, dla obwodów pierwotnych zamontowano fundamenty, konstrukcje pod aparaturę, oraz ułożono część docelowej siatki uziemiającej. Dla stanowiska autotransformatora AT2 zamontowano instalację zraszaczową, oraz podłączane są szafy zabezpieczeń. Prowadzone są również prace budowlane związane z budową przepustów drogowych.


‹ Powrót do aktualności